Avatar

Nguyễn Thắm

Cá nhân, 1 đăng ký
(@nguyentham) "Công việc của tôi rất thú vị nó luôn hấp dẫn tôi mỗi ngày. Với tôi cuộc sống muôn vạn sắc màu vậy nên hãy luôn yêu đời, yêu những người đáng mến xung quanh bạn nhé."
Zalo

Hoạt động

Đăng ký tham gia: 10:25 ngày 19/09/2019
Truy cập gần nhất: 13 Tháng 9 lúc 14:2
Xem trang: 4,262 lượt