Bạn có thể quản lý fanpage hiệu quả hơn, tránh việc mất đơn hàng khách hàng ngay tại sân nhà bằng cách ẩn comment trên Fanpage, bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản.
Bước 1: Truy cập vào hệ thống Abit
Bạn đăng nhập abit.vn vào hệ thống, chọn “kết nối đa kênh” -> “Kết nối Fanpage”
Bước 2 : Cài đặt ẩn comment trên Fanpage bán hàng
Sau khi truy cập vào hệ thống bạn có thể cài đặt ẩn comment bằng cách click vào ô “Sửa” tương ứng với mỗi page.
Tại mục “Cấu hình trang” bạn click chọn “Ẩn comment”. Khi đó hệ thống sẽ đưa ra các lựa chọn khác nhau gồm: Ẩn tất cả comment, Không ẩn comment, Ẩn comment có số. Click “Ẩn tất cả comment” và “Lưu thay đổi” là bạn đã hoàn thành xong công việc cài đặt.