Người ta thường quá chú trọng tìm kiếm thị trường và bán hàng mà quên đi một yếu tố quan trọng. Đó chính là quản lý tình hình thực hiện đơn hàng để đốc thúc tiến độ, đảm bảo uy tín trong mắt khách hàng. Dưới đây là một số nguyên tắc giúp nâng cao hiệu quả quản lý đơn hàng trong kinh doanh.
1. Quản lý đơn đặt hàng bằng cách: tự động hóa bán hàng
2. Theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng
3. Theo dõi trạng thái vận chuyển đơn hàng
4. Giải pháp quản lý đơn hàng : Sát sao lượng hàng tồn kho