Trong phong thủy phòng ăn là nơi cả gia đình ăn uống tụ họp cũng là không gian then chốt thúc đẩy sự gắn kết của tất cả các thành viên. Do đó nếu phòng ăn có vị trí tốt trong