Trong phong thủy học, việc nuôi cá có ảnh hưởng lớn đối với khí trường của ngôi nhà. Trong phong thủy hồ cá, sự tuần hoàn và ánh sáng của nước là môi trường quan trọng, nước