Sàn gỗ căm xe hiện đang là một trong những sàn gỗ tự nhiên có số lượng khách hàng sử dụng nhiều nhất trong những năm vừa qua. Sản phẩm đang ngày càng khẳng định sức mạnh cạnh