Avatar

Nguyễn Văn Hùng

Cá nhân, 2 đăng ký
(@nguyenvanhung) Tôi nhận thi công, lắp đặt các loại tủ bếp theo yêu cầu khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hoạt động

Đăng ký tham gia: 16:50 ngày 13/09/2019
Truy cập gần nhất: lúc 11:37 ngày 17/3/2020
Xem trang: 1,254 lượt